1. Pani Śmierć/Signora Morte/Lady Death

„Jakie są szanse na śmierć?” – myślą ludzie, kiedy koronawirus się szerzy. Boimy się śmierci, ale może nie jest taka zła, jak na tym rysunku. Dziecko: „Dlaczego wszystkie kościotrupy są takie szczęśliwe?” Mama (?) Dziecko: „No patrz jak się szczerzy.” „Bel tempo” skończyło się, i to nie tylko we Włoszech. Pierwszy rysunek z nowej komiksowej […]

7.Bel tempo

Włoskie życie: jedz dużo makaronu. Mów o tym. Powtarzaj. Polskie życie: jedz dużo ziemniaków i mięsa. Powtarzaj. Mówienie nie jest konieczne. La vita italiana: mangia moltissima pasta. Raccontalo. Ripeti. La vita polacca: mangia molta carne con le patate. Ripeti. Non è necessario parlarne. Italian life: eat a lot of pasta. Talk about it. Repeat. Polish […]

6.Bel tempo

I said to my friend: „When I look at this mummy, I want to dye my hair purple.” „But she’s a dancer! They would laugh at us…” – She told me. Just the conversation of two respectable women… Ho detto alla mia amica: „Quando vedo questa mamma, mi viene voglia di fare la tinta color […]

5.Bel tempo

Włoch radzi w sprawie jedzenia. „Powinnaś gotować bardziej różnorodnie! Na przykład, codziennie makaron.” Un italiano da i consigli a proposito del cibo. „Dovresti fare la cucina più svariata! Ad esempio, pasta ogni giorno.” An Italian gives advice about food. „You should be cooking various meals! For example, pasta every day.”

4.Bel tempo

Kolejny obrazek polsko-włoski. „Gdybym została w Polsce moje życie dzisiaj mogłoby wyglądać tak. Zamieszkałam we Włoszech i moje życie wygląda tak.” Un altro disegno italo-polacco. „Se fossi rimasta in Polonia oggi la mia vita potrebbe essere così. Vivo in Italia e la mia vita si presenta così.” Another Polish – Italian picture. „If I would […]

3.Bel tempo

Zauważone za granicą: czasem polskie matki w Wielkiej Brytanii mówią do swoich dzieci po angielsku, Polki we Włoszech – po włosku. Polska mama we Włoszech: „Guarda che bel uccello!” Polska mama w Anglii: „Look, such a nice bird!” Vivendo all’estero ho notato una cosa: le mamme polacche in Gran Bretagna a volte con i figli […]

2.Bel tempo

Orginalna polsko – włoska seria:) Polski mąż: “Szybko się uwinąłem!” Włoski mąż: “Patrz, śmieć na podłodze!” Una serie di vignette originali:) Il marito polacco: “C’è l’ho fatto veloce veloce!” Il marito italiano: “La spazzatura per terra, vedi!” The original Polish – Italian series:) Polish husband: “I got it done quickly!” Italian husband: “Look, rubbish on […]

1.Bel tempo

Jest jedna rzecz, która mnie nie zawiodła we Włoszech: dobra pogoda (bel tempo). Pierwszy rysunek z nowej komiksowej serii! Ja w grudniu 2010. Byłaś chronicznie bezrobotna w Polsce, Danka ale Włochy to bogate państwo! No I ta pogoda… Ja w lutym 2010. Dziewięć lat bezobocia. Pogoda we Włoszech rzeczywiście piękna. C’é una cosa che non […]