Włoch radzi w sprawie jedzenia. „Powinnaś gotować bardziej różnorodnie! Na przykład, codziennie makaron.”

Un italiano da i consigli a proposito del cibo. „Dovresti fare la cucina più svariata! Ad esempio, pasta ogni giorno.”

An Italian gives advice about food. „You should be cooking various meals! For example, pasta every day.”