Kolejny obrazek polsko-włoski. „Gdybym została w Polsce moje życie dzisiaj mogłoby wyglądać tak. Zamieszkałam we Włoszech i moje życie wygląda tak.”

Un altro disegno italo-polacco. „Se fossi rimasta in Polonia oggi la mia vita potrebbe essere così. Vivo in Italia e la mia vita si presenta così.”

Another Polish – Italian picture. „If I would have been stayed in Poland my life might look like that. I went to live in Italy and my life does look like that.”