Zauważone za granicą: czasem polskie matki w Wielkiej Brytanii mówią do swoich dzieci po angielsku, Polki we Włoszech – po włosku. Polska mama we Włoszech: „Guarda che bel uccello!” Polska mama w Anglii: „Look, such a nice bird!”

Vivendo all’estero ho notato una cosa: le mamme polacche in Gran Bretagna a volte con i figli parlano l’inglese, mentre polacche in Italia – in italiano. La mamma polacca in Italia: „Guarda che bel uccello!” La mamma polacca in Inghilterra: „Look, such a nice bird!”

Something I spotted living abroad: sometimes Polish mothers in the UK would often speak to their child in English, while Poles in Italy – in Italian. Polish mother in Italy: „Guarda che bel uccello!” Polish mother in England: „Look, such a nice bird!”