„Jeśli nie znajdę pracy, kiedy dorosnę zostanę głupią YouTouberką” – powiedziała moja córka. Obydwie wiemy, że gwiazdy YouToube nie są wcale głupie. Nie tylko bogate i sławne, stają się również wpływowe. Najbardziej kiedyś znaczący włoski polityk Matteo Salvini zauważył rolę YouToube w społeczeństwie. Otoczony przez dziesiątki dziennikarzy, wykonał transmisję na żywo w Bolonii.

Salvini rozmawiał przez domofon z chłopakiem o korzeniach tunezyjskich, pytał, czy rozprowadza narkotyki na osiedlu. Mojej znajomej P. nie spodobało się, że robiłam sobie z tego żarty. Włoska opinia publiczna ma dosyć polityków, którym zupełnie nie ufa. “Salvini nas zrujnował!” – oznajmił ojciec nastolatka. 17-letni Yassin ma czystą kartotekę.

Ludzie połączyli transmisję w Bolonii z wyborami w regionie. Agresywna kampania przeciw emigrantom, prowadzona przez Salvini dała przeciwny efekt. „(Salvini) jest wielkim przegranym w wyborach, ludzie odebrali je jako referendum w jego intencji” – powiedział premier Conte. Rodzina Yassina otrzymała wsparcie sąsiedztwa. Wydaje się, że głupoty na Youtube trzeba robić mądrze…

Źródło: internet

“Se da grande non trovo un lavoro, divento uno stupido YouTouber” -ha detto mia figlia. Lo sappiamo entrambe che le star di YouToube sono tutto tranne stupide. Non soltanto ricche e famose, sono anche molto influenti. Matteo Salvini, una volta più importante politico italiano ha notato il ruolo sociale della YouToube. Circondato da giornalisti, ha fatto una diretta Facebook a Bologna.

Salvini citofona ha casa di un ragazzo di origini tunisine: „È vero che lei spaccia?” Alla mia amica P. non sono piaciuti i miei scherzi a riguardo. L’opinione pubblica italiana è stufa dei politici e non si fida di nessuno. „Salvini ci ha rovinati!” – racconta il padre del tunisino. Il diciassettenne non ha precedenti penali, non è indagato.

Si collega la diretta di Salvini a Bologna con le elezioni regionali. I toni agressivi e anti-migranti della sua campagna elettorale hanno ottenuto l’efetto opposto. Ministro Conte: “Salvini ha perso perche le elezioni erano state percepite come un referendum contro di lui.” La famiglia di Yassin ha ricevuto il supporto dei vicini. Anche per fare dei stupidi filmati su YouTube devi essere in gamba…

Źródło: internet

“If I don’t get a job when I’m big, I’ll become stupid YouTuber” – My daughter said. We both know that YouTube stars are everything but „stupid.” Not only rich and popular, they are also influential figures. The once Italy’s most powerful politician Matteo Salvini noticed the social impact of YouTube. Accompanied by dozens of journalists, he live-streamed himself in Bologna.

Salvini is buzzing the intercom of a boy of Tunisian origin: „I’d like to ask you whether it’s true you deal drugs in the neighborhood as we’ve been told?” My friend didn’t like me joking about it. Italian public are seriously fed up of the politicians, and don’t trust them at all. „Salvini ruined us!” – The father of Yassin said. The 17-year-old don’t have any criminal records.

People connected Salvini’s livestream in Bolonia with a regional election. His aggressive anti-immigrantion campaign had opposite effect. “(Salvini) is the big loser in this election because the people saw it as a referendum in him,”- Minister Conte said. Yassin’s family did find support in the neighbourhood. Apparently you have to produce the dumbest YouTube stuff smartly…